Juridische Kennisgevingen

Editor:

Het Domaine de Montagenet website wordt gepubliceerd door JFH Eurl / Domaine de Montagenet, naar Frans recht, en waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op 24300 Saint-Martial-de-Valette (Frankrijk)

Specifieke waarschuwing met betrekking tot leeftijd en land van bezoekers:

Domaine de Montagenet verbindt zich ertoe ervoor te zorgen, naar beste vermogen, dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Domaine de Montagenet behoudt zich het recht voor om de site qua inhoud te corrigeren op ieder moment en zonder waarschuwing. Echter, Domaine de Montagenet niet instaan ​​voor de juistheid, precisie, nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie op deze site.

Als gevolg Domaine de Montagenet wijst de verantwoordelijkheid:

    
voor elke site onderbreking;
    
voor bugs;
    
voor eventuele fouten of weglatingen in de informatie beschikbaar op de site;
    
voor alle schade die voortvloeit uit handelingen van derden inbraak die wijzigingen aan de informatie op de site veroorzaakt;
    
voor enige directe of indirecte schade, van welke oorzaak of oorzaken, de aard, oorsprong of gevolgen. Dit geldt ook voor kosten die voortvloeien uit de aankoop van goederen op de site, winst, klant en gegevens verliezen of enig ander verlies van materiële goederen die voortvloeien uit de toegang van iemand en niet de toegang tot de website, of met eender welke credit toegekend aan informatie die direct of indirect van de site .Bescherming van persoonsgegevens:

Domaine de Montagenet zet zich in voor het behoud van de vertrouwelijkheid van alle informatie die op de lijn door internetgebruikers. Internetgebruikers hebben recht op toegang, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens door het indienen van: - een schriftelijke kennisgeving aan het volgende adres: 24300 Saint-Martial-de-Valette (Frankrijk)
Domaine de Montagenet Eigendomsrechten:

De site en alle software die in verband met de site kunnen vertrouwelijke informatie bevatten of informatie die beschermd worden door bestaande intellectuele eigendomsrechten, wetgeving of enige andere wet.

Vandaar dat, tenzij anders aangegeven, intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de documenten die op de site en aan elk van de elementen die voor de site zijn het exclusieve eigendom van Domaine de Montagenet, gezien het feit dat Domaine de Montagenet geen enkele licentie, noch enig ander recht, behalve verlenen dat van overleg voor internetgebruikers. In het bijzonder, zijn handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten vermeld op de site zijn eigendom van Domaine de Montagenet. De reproductie van alle documenten gepubliceerd op de site is toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk en privegebruik. Alle reproducties en al het gebruik van fotokopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Domaine de Montagenet machtigen het drukken van downloadbaar materiaal op deze site voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik, met de verplichting voor de internetgebruiker op het auteursrecht van Domaine de Montagenet respecteren.

In termen van software, is het verboden om te kopiëren, te wijzigen, een afgeleid werk te creëren, ingenieur de conceptie of de montage te keren - of poging, op enigerlei wijze, om de broncode te vinden (behalve wanneer dit is toegestaan ​​door de wet), te verkopen, te verlenen in sublicentie te geven, te wijzigen of om de software van de eigendomsrechten over te dragen. Het is ook verboden om de software aan te passen of om een ​​aangepaste versie van de software te gebruiken, in het bijzonder maar niet uitsluitend om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de dienst - of toegang tot de website via een andere interface anders dan die welke door Domaine de Montagenet.

© Domaine de Montagenet